Kácení stromů

Ke kácení dřevin mimo les je nezbytné povolení od obce. Je nutné podat žádost na obecní úřad, doložit, že strom je na vašem pozemku nebo na pozemku, který úžíváte (souhlas vlastníka pozemku).Na základě správního řízení bude vydáno rozhodnutí, ve kterém může obec uložit náhradní výsabdu.

 

Kácení dřevin lze provést v době vegetačního klidu tj. od 1. října do 30. března.

Povolení ke kácení dřevin není třeba:

  • jedná-li se o stromy (na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob) o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2
  • jde-li o strom , jehož stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je obci do 15 dnů od provedení.

Žádost o povolení ke kácení dřevin ke stažení ve formátu pdf zde.