Přidělení čísla popisného

Rozhodnutí o přidělení č.p. vydává obecní úřad (nikoli stavební úřad) na základě předložení kolaudačního rozhodnutí stavby s doložkou o nabytí právní moci.

Žádost o přidělení čísla popisného ke stažení ve formátu pdf zde .