Přírodní parket

Tím, co naší obec v posledních desetiletích nejvíce proslavilo v širokém okolí, je náš Přírodní nebo chcete-li Letní parket. Taneční parket byl vybudován již v roce 1963 svépomocí jako společné dílo občanů naší obce. Od svého uvedení do provozu, které se slavnostně konalo 29. června, sloužilo ke spokojenosti mnoho generací mladých lidí až po tu dnešní. Celý areál, který starší občané nazývají "dupanda", je vsazen na okraj lesa a tím se vhodně propojuje s okolní přírodou. Součástí areálu je i travnaté hřiště a klubovna.

O tom, jak významnou událostí bylo vybudování Přírodního parketu svědčí i záznam v naší kronice, citujeme:
"Mezi prvořadou událost v naší obci v letošním roce patří vybudování nového stálého přírodního parketu a dokončení stavby sportovního hřiště v pískovníku u lesa. V krásném přírodním prostředí stojí tu nový taneční parket a jeho otevření v sobotu dne 29.června přilákalo mnoho mládeže i starších ze širokého okolí. Že i návštěvníci ze vzdálených míst přijeli, svědčí o tom desítky osobních automobilů a motorek parkujících večer na hřišti u lesa. Po zdařilém zahájení byly tu pořádány další taneční zábavy,jako poutní taneční zábava 6. a 7. července a pak již skoro pravidelně každou sobotu až do posvícenské zábavy, která byla 7. a 8. září, vždy za pěkného počasí a velmi dobré návštěvy. Stavba parketu a hřiště vyžádala si mnoho odpracovaných brigádnických hodin naší mládeže i starších občanů. Je to však dílo,s kterým se může naše obec pochlubit."

V letech nedávno minulých se přírodní parket pronajímal k pořádání diskoték, a návštěvy zde často převyšovali i 500 osob.

V současné době se na areálu projevuje zub času a je nezbytné do něho investovat nemalou částku. Nezbývá než doufat, že se vše podaří a chlouba naší obce bude sloužit ještě mnoha generacím.

Štítky: