Sbor dobrovolných hasičů

Místní Sbor dobrovolných hasičů byl založen již v roce 1911. Prvním velitelem se stal Josef Plachta a jeho zástupcem František Smutný. Jednatelem byl Jan Anděl a pokladníkem Antonín Hájek. Hasičský sbor je po celou dobu své existence velice činný a to nejen v oblasti požární ochrany a sportu, kdy zasahoval u mnoha menších i větších požárů, ale i v oblasti kulturní a společenské.

V roce 2011 Petkovský hasičský sbor čítal 72 členů. Zastupuje ho výbor ve složení starosta SDH Fuková Boženka, místostarosta SDH Janus Zdeněk, velitel Martin Fuka, zástupce velitele Tůma Marek , jednatel Luboš Bitman a pokladní Tůmová Markéta.

Soutěžní družstva žen a mužů čítající 14 členů se každoročně zúčastňují mnoha soutěží v požárním útoku s velmi dobrými výsledky V každém případě je nutno vyzdvihnout slávu našich dvou sedmičlenných družstev dětí pod vedením starostky SDH paní Boženy Fukové.

Z členů sboru je rovněž tvořena desítičlenná zásahová jednotka zabezpečující územní pokrytí obce dále pak v návaznosti na IZS vykonává úkoly touto složkou svěřené.

 

 

Jednotka je díky porozumění obce velmi slušně materiálně vybavena.

Webové stránky SDH - http://www.sdh-petkovy.webnode.cz

Štítky: