Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
18.1.2018 Volby prezidenta II. kolo
18.1.2018 1.2.2018 Oznámení
8.2.2018 Informace o zasedání zastupitelstva obce 8.2.2018
15.2.2018 Rozpočtové opatření č.1 / 2018
19.2.2018 20.3.2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
15.3.2018 Informace o zasedání zastupitelstva obce 15.3.2018
21.3.2018 Stavební povolení - 2. zastávka v obci
22.3.2018 6.4.2018 Oznámení
23.3.2018 Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č.1 / 2018
Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č.2 / 2018
31.3.2018 Rozpočtové opatření č. 2 / 2018
2.4.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
12.4.2018 26.4.2018 Oznámení
13.4.2018 28.4.2018 Oznámení
19.4.2018 Informace o zasedání 19.4.2018
26.4.2018 10.5.2018 Oznámení
17.5.2018 Informace o zasedání 17.5.2018
26.5.2018 10.6.2018 Oznámení
26.5.2018 11.6.2018 Oznámení
21.6.2018 Informace o zasedání 21.6.2018
12.6.2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
28.6.2018 Závěrečný účet za rok 2017
28.6.2018 Rozpočtové opatření č. 4 / 2018
4.7.2018 Informace o zasedání 4.7.2017
30.7.2018 Nařízení - zákaz vstupu do lesa 30.7.2018
6.8.2018 Volby do zastupitelstev obcí 5.6.10.2018
9.8.2018 Informace o zasedání 9.8.2018
21.8.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
21.8.2018 Volby do senátu parlamentu České republiky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
25.8.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona) pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
29.8.2018 Nařízení Středočeského kraje
29.8.2018 Narizeni - stanovení maximální ceny jízdného
30.8.2018 Klenice-zákaz odběru povrchových vod-opatření obecné povahy
3.9.2018 Zrušení nařízení - vstup do lesa
7.9.2018 22.2.2018 Oznámení
13.9.2018 První zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
13.9.2018 Informace o zasedání 13.9.2018
19.9.2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018
19.9.2018 Volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018
22.9.2018 Rozpočtové opatření č. 5 / 2018
19.10.2018 26.10.2018 Ustavující Zasedání ZO Petkovy 27.10.2018 v 19.00h
27.10.2018 14.11.2018 Rozpočtové opatření č. 6
14.11.2018 29.11.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy 29.11.2018 - program
29.11.2018 13.12.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
30.11.2018 13.12.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy 13.12.2018 - program
30.11.2018 29.12.2018 Obecně platná vyhláška obce Petkovy č. 3/2018
30.11.2018 29.12.2018 Obecně platná vyhláška obce Petkovy č. 4/2018
14.12.2018 29.12.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy 29.12.2018 - program
14.12.2018 29.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
29.12.2018 13.1.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2018
29.12.2018 29.1.2019 Rozpočet 2019
21.1.2019 31.1.2019 Program zasedání zastupitelstva 31.1.2019
31.1.2019 15.2.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
12.2.2019 22.2.2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva 22.2.2019
14.03.2019 29.03.2019 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy - program
25.03.2019 04.05.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
28.03.2019 Uzemní rozhodnutí – Stavební povolení zastávka
08.04.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků
12.04.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 – Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
30.04.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 – 1. zasedání volební komise
16.06.2019 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy 21. 6. 2019 - program