Úřední deska - archiv

2017

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
9.1.2017 Informace o zasedání
17.1.2017 2.2.2017 Stavební povolení
13.2.2017 Informace o zasedání
13.3.2017 Informace o zasedání
14.2.2017 5.3.2017 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
23.2.2017   Rozpočtové opatření 2017 – č.1
22.3.2017 Informace o zasedání
30.3.2017   Rozpočtové opatření 2017 – č.2
10.4.2017 Informace o zasedání
20.4.2017   Rozpočtové opatření 2017 – č.3
25.4.2017   Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
25.4.2017 Informace o zasedání
3.5.2017 Informace o zasedání
5.5.2017   Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017
9.5.2017   Dohoda o výkonu mobilní práce – práce mimo pracoviště zaměstnavatele
11.5.2017 25.5.2017 Výběrové řízení - Magistrát města Mladá Boleslav
13.5.2017   Rozpočtové opatření 2017 – č.4
15.5.2017 16.6.2017 Petkovy - vyvěšení oznámení o projednávání návrhu
15.5.2017 16.6.2017 Územní plán obce Petkovy
1.6.2017 15.7.2017 Katastr nemovitostí - Neznámý vlastník
8.6.2017 29.6. Návrh závěrečného účtu za rok 2016
20.6.2017 Informace o zasedání
29.6.2017 30.6.2018 Schválený závěrečný účet za rok 2016
17.7.2017 Informace o zasedání
2.8.2017 9.9.2017 Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu
9.8.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
11.8.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
21.8.2017 Informace o zasedání
30.8.2017 Informace o zasedání
31.8.2017 Rozpočtové opatření 2017 – č.5
4.9.2017 Volby do poslanecké sněmovny konané ve dnech 20. a 21.10.2017
8.9.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
19.9.2017 Jmenování  členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané  ve dnech 20.-21.10.2017
28.9.2017 Volby do Poslanecké sněmovny – Svolání 1. Zasedání okrskové volební komise
1.10.2017 Informace o zasedání
5.10.2017 Volby do Poslanecké sněmovny 2017 – 20.–21.10.2017 – Místo, datum a doba konání voleb
1.10.2017 Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu
1.10.2017 Nabídka pozemků k pronájmu
26.10.2017 Rozpočtové opatření č. 6 / 2017
1.11.2017 Výzva katastrálního úřadu - Neznámý vlastník
20.11.2017 Informace o zasedání
30.11.2017 Rozpočtové opatření č. 7 / 2017
30.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
6.12.2017 Informace o zasedání
12.12.2017 Poskytnutí informace o počtu členů volební komise
12.12.2017 Volba Prezidenta republiky ČR konaná ve dnech 12. – 13.1.2018
12.12.2017 Jmenování zapisovatele opkrskové volební komise pro volbu Prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. – 13.1.2018
13.12.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
16.12.2017 Rozpočet na rok 2018
16.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017
21.12.2017 1. zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
22.12.2017 Veřejná vyhláška – oznámení
28.12.2017 Volba prezidenta 2018 – oznámení

2016

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
15.3.2016 29.3.2016 Neznámý vlastník
28.4.2016   Dožádání vyměření daně
24.5.2016 7.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
24.5.2016 7.6.2016 Rozvaha
24.5.2016 7.6.2016 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
24.5.2016 7.6.2016 Závěrečný účet obce Petkovy 2015
2.8.2016   Povolení o zvláštním užívání silnic
4.8.2016   Volby do Zastupitelstva Středočeského Kraje
22.8.2016   Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20.9.2016   Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20.9.2016   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
20.9.2016   Oznámení o době a místě konání voleb
1.12.2016 15.12.2016 Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petkovy za rok 2016 ze dne 1.12.2016
9.12.2016 27.12.2016 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - Domousnice - rekonstrukce
13.12.2016 28.12.2016 Obec Petkovy - Návrh rozpočtu na rok 2017
13.12.2016   Rozpočtový výhled
28.12.2016 Obec Petkovy - Rozpočet na rok 2017

2015

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
14.1.2015 28.1.2015 Oznámení o době a místu dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Petkovy - č.j.000180/2015/KUSK
13.1.2015 27.1.2015 Informace k vybírání poplatků 2015
13.1.2015 27.1.2015 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - č.j. 166635/2014/KUSK
13.1.2015 27.1.2015 Oznámení o zápisu do 1. třídy ZŠ
25.2.2015 16.3.2015 Zápis z ustavující schůze 25.2.2015
27.3.2015 16.4.2015 Dopněk č. 9 - smlouva o nákupu zpracování a distribuce knihovních fondů
27.3.2015 16.4.2015 Výběrové řízení na pronájem pohostinství
29.3.2015 14.4.2015 Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ( Čížovky )
9.4.2015 25.4.2015; Podnikatelský záměr J. Němcová - místní pohostinství
15.4.2015 30.4.2015 Zrušení opatření KÚ Středočekého kraje ze dne 15.4.2015
20.4.2015 4.5.2015 Zrušení opatření KÚ Středočeského kraje ze dne 15.4.2015 (2)
26.4.2015 12.5.2015 Požární poplachový plán obce Petkovy a Čížovky
27.4.2015 20.5.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petkovy za rok 2014
29.4.2015 16.5.2015 Záměr p. Němcová - pohostinství
4.5.2015 20.5.2015 Zrušení opatření KÚ Středočeského kraje ze dne 22.4.2015
4.5.2015 20.5.2015 Finanční úřad - vyvěšení vyhlášky
12.5.2015 28.5.2015 Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2015 o odpadech
4.6.2015 20.6.2015 Zpráva o opatření při přezkoumání hospodaření obce Petkovy
4.6.2015 20.6.2015 Závěrečný účet obce Petkovy za rok 2014
4.6.2015 20.6.2015 Záměr - uzavření dohody o společném školském obvodu
4.6.2015 20.6.2015 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Březno Záměr o vytvoření společného školského obvodu
25.6.2015 13.7.2015 Záměr obce Petkovy - prodej obecních pozemků pod trafostanicí
25.6.2015 10.7.2015 Nájemní smlouva - Dragon internet
6.8.2015 6.9.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního obchodu
12.9.2015 25.9.2015 Dodatek č. 33/2013 - smlouvy o odvozu komunálního odpadu
12.9.2015 26.9.2015 Smlouva o pronájmu nebytových prostor - místní obchod
12.10.2015 24.10.2015 Informace pro veřejnost
12.10.2015 24.10.2015 Výzva ÚZSVM
12.10.2015 24.10.2015 Přehled vlastníků
12.10.2015 24.10.2015 Agenda UZSVM
15.10.2015 30.10.2015 Výběrové řízení - oprava silnic
15.10.2015 30.10.2015 Výběrové řízení - rekonstrukce kuchyně a technické místnosti v místním pohostinství
29.10.2015 11.11.2015 Doplněk č. 10 - smlouva o nákupu zpracování a distribuci knihovních fondů
2.12.2015 15.12.2015 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - AG Chlum s.r.o. Dlouhá Lhota
2.12.2015 20.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016
30.12.2015 20.1.2016 Rozpočet na rok 2016

2014

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
12.11.2014   Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
12.11.2014   Informace k volbám do zastupitelstva obce Petkovy
12.11.2014   Informace k volbám do zastupitelstva obce Petkovy - počet potřebných podpisů
3.11.2014   Veřejná vyhláška, č.j.mudb/2399/14/brz
3.11.2014   Veřejné setkání s občany
20.10.2014   Informace k úředním hodinám
20.10.2014   č.j. 137650/2014/KUSK - Rozhodnutí
10.10.2014   Kontaktní údaje - správce obce Petkovy
10.10.2014   Jmenování správce Petkovy - dekret
9.10.2014   č.j. 139257/2014/KUSK - Výkon přenesené působnosti v povinnostech dle zákoba č. 111/2009 Sb.
9.10.2014   č.j. 139241/2014/KUSK - Výkon přenesené působnosti v povinnostech ohlašovny na úseku evidence obyvatel
9.10.2014   č.j. 139159/2014/KUSK - Výkon přenesené působnosti v oblasti plnění volebních úkolů OÚ
9.10.2014   č.j. 136310/2014/KUSK-DOP/Pik - Výkon přenesené působnosti spočívající podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve výkonu působnosti silničního správního úřadu dle § 40 odst. 5
9.10.2014   č.j. 142987/2014/KUSK - určení pověřeného obecního úřadu k výkonu přenesené působnosti za obec patřící do jeho správního obvodu, a to v rozsahu daném ust.: § 80 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 76 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 26 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů § 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
4.10.2014 20.10.2014 Návrh a finální podoba rozpočtu na rok 2015
7.8.2014 5.9.2014 OZV 1/2014 kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
5.6.2014 19.6.2014 Závěrečný účet obce za rok 2013
19.1.2014 3.2.2014 Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: rozdělen pozemek p.p.k. 922/1 v k.ú. Petkovy
31.12.2013 15.1.2014 Rozpočet na rok 2014

2013

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
31.12.2013 15.1.2014 Obecně závazná vyhláška č.2 / 2013
26.12.2013 10.1.2014 Doplnění odvolacího řízení - s.z. SZ 132629/2013/KUSK REG/MP
14.12.2013 29.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014
10.10.2013 25.10.2013 Informace o průběhu odvolacího řízení - s.z. SZ 132629/2013/KUSK REG/MP
2.7.2013 18.7.2013 Rozhodnutí - č.j.MUDB/1559/13/brz
9.6.2013 25.6.2013 Závěrečný účet obce za rok 2012
16.3.2013 17.4.2013 Veřejná Vyhláška 2013/01
8.3.2013 22.3.2013 Rozhodnutí - č.j. SZ 012219/2013/KUSK REG/MP
28.2.2013 15.3.2013 OZV 1/2013 o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.2.2013 27.2.2013 Informace o průběhu odvolacího řízení - č.j. 021997/2013/KUSK
6.1.2013 21.1.2013 Veřejná vyhláška - č.j. MUDB/3413/12/Brz

2012

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
15.12.2012 30.12.2012 OZV 1/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.12.2012 30.12.2012 Návrh rozpočtu na rok 2013
13.12.2012 14.1.2013  Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
6.12.2012 15.12.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
21.9.2012 21.10.2012 Dražební vyhláška - Jednací číslo: 40 E 22/2012-27
17.9.2012 17.10.2012 Krajský soud v Praze - VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
20.8.2012 9.9.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
18.7.2012 2.8.2012 Veřejná vyhláška - č.j. MUDB/1220/12/Brz
5.6.2012 10.7.2012 Dražební vyhláška č.j. 40 E 22/2012-17
30.5.2012 9.6.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
26.5.2012 9.6.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2011
26.5.2012 9.6.2012 Závěrečný účet obce za rok 2011
17.5.2012 31.5.2012 Veřejná vyhláška - č.j. MUDB_1029_12_Kra
24.4.2012 8.5.2012 Územní rozhodnutí - č.j. MUDB_0949_12_Brz
8.3.2012 24.3.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
15.2.2012 1.3.2012 Oznámení o vydání zásad územního rozvoje SK
17.1.2012 1.2.2012 Veřejná vyhláška - č.j. MUDB_2622_11_Brz

2011

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
16.12.2011 31.12.2011 Návrh rozpočtu obce Petkovy v paragrafovém znění na rok 2012
16.12.2011 31.12.2011 OZV 1/2011 - O místních poplatcích
16.12.2011 31.12.2011 OZV 2/2011 - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální dopad
4. 12. 2011 16.12.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
2. 9. 2011 17.9.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
28. 7. 2011 12. 8. 2011 Směrnice 1/2011 - Inventarizace
4. 7. 2011 9. 9. 2011 Prázdninový provoz ordinací praktického lékaře pro děti a dorost
15. 8. 2011 2. 9. 2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - obslužná komunikace k RD v obci Petkovy
4. 7. 2011 9.7.2011 Pozvánka na dětský den v rámci Sjezdu rodáků
30. 6. 2011 9.7.2011 Sjezd rodáků a oslava 100let od založení SDH Petkovy
6. 6. 2011 21.6.2011 Závěrečný účet obce za rok 2010
4. 6. 2011 18.6.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
14. 4. 2011 16. 5. 2011 Veřejná vyhláška - o vyměření daně z nemovitostí na rok 2011
28. 3. 2011 2. 5. 2011 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
3. 4. 2011 18. 4. 2011 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Petkovy - vodovodní přípojky, 1.-3.část"
1. 4. 2011 15. 4. 2011 Pravidla pronájmu nebytových prostor obce Petkovy
26. 2. 2011 12. 3. 2011 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy

 

2010

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
16. 12. 2010 1.1.2011
Návrh rozpočtu obce Petkovy na rok 2011
12. 12. 2010 28. 12. 2010 OZV obce Petkovy č.1/2010
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální dopad
10. 12. 2010 18. 12. 2010 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy
23. 7. 2010 10.8.2010 Volby do zastupitelstev obcí 2010
Rozhodnutí prezidenta ČR Vzor kandidátních listin Vzor petice Vzor prohlášení kandidáta
20. 6. 2010 10.12.2010 Nařízení 4/2010 statutárního města Mladá Boleslav
O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14. 6. 2010 30.6.2010 Změna č. 1 ÚP Petkovy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2010 - Změna č. 1 ÚP Petkovy
30. 4. 2010 15.5.2010 Návrh změny č. 1 ÚP Petkovy
Přílohy:
Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Petkovy

 

2009

Vyvěšeno Sejmuto Předmět
10. 8. 2009 25.8.2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 - Územní plán Petkovy
29. 5. 2009 29.6.2009 Řízení o ÚP Petkovy
Přílohy:
Veřejná vyhláška
Textová část
Odůvodnění
Výkresová část