Ve čtvrtek 26. 1. 2012 byl na půdě Parlamentu České republiky starostovi obce Petkovy p.Markovi...
Na stránky byl přidán rozsáhlý soubor obrazového materiálu z loňského Sjezdu rodáků - http://petkovy.blgz.cz/stitky/Sjezd-rodaku/...
Od 1.1.2012 vstupují v platnost následující obecně závazné vyhlášky: OZV obce Petkovy č.1/2011...
PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Zastupitelstvo obce PETKOVY
Zastupitelstvo obce Petkovy na svém jednání dne 16. prosince schválilo návrh rozpočtu pro rok 2012....
Dne 25.11.2011 rozhodnutím č.24 podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),...

Fotogalerie 2011|8. ledna 2012|18 fotografií|Pokračování...
10. ročník PETKOVY CUP - v září 2016 bude uspořádán v obci PETKOVY u letního parketu turnaj...
Fotbal|8. ledna 2012|Pokračování...