Ministr vnitra podle § 54 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně...
které se uskuteční dne 24.11.2014  v 16:00 hod. na OÚ Petkovy   Program: 1)    ...