Zájezd do divadla Praha Studio 2

Vánoční koleda
25.11.2017 od 13.00 h. – Odjezd autobusem od OÚ Petkovy

Zájemci hlaste se na OÚ Petkovy.

12. října 2017

VEŘEJNÁ SCHŮZE  ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETKOVY SE KONÁ V SOBOTU 7.10.2017

Veřejná schůze se koná v 18.00h. na sále Hospůdky pod Hrází.
  Obec Petkovy

2. října 2017

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 16.9.2017 V 10.00 v SOBOTU u OÚ

Ledničky, plechovky od barev, televizory aj. můžete svážet již v pátek 15.9. k OÚ.
  Obec Petkovy

7. září 2017

Oprava silnice I/16 + chodníků Od 18.9.2017 do 30.11.2017 v obci SUKORADY

Vážení občané konečně dochází k opravě silnice I/16 v celém jejím rozsahu a opravě chodníků. Tyto dvě akce budou probíhat společně, neboť na sebe technologicky navazují.

Celou akci budou provázet omezení v provozu na silnici a hlavně budou omezeny i vjezdy do Vašich nemovitostí, u některých po určitou dobu úplně znemožněny. Sledujte prosím postup stavby.Zde je přiložen harmonogram prací s termíny určitých etap výstavby

Od 18.9. – 14.10.2017 -  bude probíhat oprava silnice včetně chodníků na pravé polovině vozovky směr Mladá Boleslav – Jičín od nábytku po konec autobusové zastávky (úsek cca 600 m) 

V této etapě bude velmi problematický výjezd od Husí Lhoty. Nebude možné odbočit do místní ulice u staré hasičské zbrojnice ani odtud vyjet, bude se muset vjíždět i vyjíždět na křižovatce od Dlouhé Lhoty.

Rozsah prací

 • odfrézování asfaltové vrstvy a vybrání ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm
 • rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné
 • vrstvy položení ložné vrstvy silnice, výměna ložné vrstvy chodníků, uložení obrub
 • zhotovení autobusového stání z dlažebních kostek a zhotovení ostrůvků pro přechody
 • natažení kabelů pro nasvícení přechodů a vyložení sloupů pro nasvětlení přechodů asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky                                                                                                                                                  

Od 15.10. do 10.11.2017 bude probíhat oprava silnice včetně chodníků na levé polovině vozovky směr  Mladá Boleslav - Jičín  od nábytku po konec autobusové zastávky (úsek cca 600 m).

V této etapě nebude možné odbočit na Husí Lhotu ani vyjet od Husí Lhoty, platí zde úplná uzavírka.

Nebude možné odbočit do místní ulice u obecního úřadu ani odkud vyjet, bude se muset vjíždět i vyjíždět u provozovny AUTOMARKET Sukorady p. Fleischhans.

Rozsah prací 

 • odfrézování asfaltové vrstvy a vybrání ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm 
 • rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné vrstvy
 • položení ložné vrstvy silnice, výměna ložné vrstvy chodníků, uložení obrub  
 • zhotovení autobusového stání z dlažebních kostek a zhotovení ostrůvků pro přechody
 • natažení kabelů pro nasvícení přechodů a vyložení sloupů pro nasvětlení přechodů
 • položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky

Od 11.11. – 21.11.2017 bude probíhat oprava silnice na pravé polovině vozovky od autobusové zastávky do konce obce  ve směru Mladá Boleslav – Jičín.

V této etapě nebudou moci vozidla odbočovat a vjíždět na křižovatce na Dlouhou Lhotu, vozidla do 3,5t  budou mít objízdnou trasu vedenou po místní komunikaci, odbočí u staré hasičské zbrojnice  ve směru od Mladé Boleslavi nebo u domu čp. 114 ve směru od Dlouhé Lhoty, autobusy budou křižovatku na Dlouhou Lhotu pojíždět s opatrností.

Rozsah prací

 • odfrézování asfaltové vrstva a případné vybrání a vyspravení ložné vrstvy
 • položení asfaltové vrstvy

Od 22.11. do 30.11.2017 bude probíhat oprava silnice na levé polovině vozovky včetně chodníků od autobusové zastávky  do konce obce ve směru  Mladá Boleslav - Jičín.

V této etapě nebude možné odbočit u provozovny AUTOMARKET Sukorady p. Fleischhans a ani tudy vyjíždět, k vjezdu i výjezdu je nutné použít odbočku u obecního úřadu. V této etapě nebudou moci vozidla odbočovat a vjíždět na křižovatce na Dlouhou Lhotu, vozidla do 3,5t budou mít objízdnou trasu vedenou po místní komunikaci, odbočí u staré hasičské zbrojnice ve směru  od Mladé Boleslavi nebo u domu čp. 114 ve směru od Dlouhé Lhoty, autobusy budou křižovatku  na Dlouhou Lhotu pojíždět s opatrností

Rozsah prací

 • odfrézování asfaltové vrstva a případné vybrání a vyspravení ložné vrstvy rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné vrstvy, uložení obrub
 • položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky           

Závěrem upozorňujeme všechny občany, kteří mají svá vozidla zaparkovaná na veřejném prostranství podél komunikací, aby je v rámci bezpečnosti provozu přeparkovali, jedná se zejména o ulici, do které budou zajíždět automobily z Dlouhé Lhoty v době uzavírky křižovatky od 11. 11. 2017  do konce listopadu 2017. 

7. září 2017

ŠKOLNÍ MINIBUS OD 4. 9. 2017

7. září 2017

UKONČENÍ S PRÁZDNINAMI – DISKOTÉKA PRO DĚTI – VEČER POSEZENÍ PRO DOSPĚLÉ

V sobotu 2.9.2017 od 16.00h na letním parketě.
Občerstvení a pití pro děti zajištěno.
Pro dospělé bude otevřen kiosek s pitím.

  Těšíme se na Vás
  Obec Petkovy

27. července 2017

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE MEZI OBCEMI ČÍŽOVKY A DOMOUSNICE

2. srpna 2017

UZAVÍRKA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ČÍŽOVKY – V TERMÍNU OD 1.8.2017 – 30.11.2017

27. července 2017

Hospůdka se znovu otevírá 2.8.2017

Hospůdka se znovu otevírá 2.8.2017 od 16 hodin. Na čepu bude Klášterská 11 a Plzeňský Prazdroj. K pivu budete mít možnost si dát i něco menšího k zakousnutí. V dohledné době budou naplánovány jak gastro akce v hospůdce, tak i hudební produkce na sále.

Otevírací doba:

 • St 16–23
 • Čt 16–23
 • Pá 16–02
 • So 16–02
 • Ne 16–21

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Najdete nás i na Facebooku.

Nezařazeno|20. května 2017

Letní zábava - přírodní parket Petkovy - 8.7.2017

Nezařazeno|20. května 2017

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

VE STŘEDU 21.6.2017 u Obecního úřadu v 16.10. hod. – MVDr. Buchtík

Nezařazeno|20. května 2017

ZŠ Březno pořádá školní akademii

Sokolovna Březno, úterý 30.5. 15:30

Nezařazeno|26. května 2017

Rybářský dětský den – 11.6.2017

Nezařazeno|26. května 2017

VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – 13.5.2017

Zveme všechny občany na veřejnou schůzi, která se koná v sobotu 13.5.2017 v 19.00h., na sále pohostinství Hospůdky pod Hrází.

Obec Petkovy

Nezařazeno|5. května 2017

Dopis občanům obce Petkovy a Čížovky

Vážení spoluobčané,
v současné době se na zastupitelstvo obce obrací řada z Vás, kteří si stěžují na problémy, které ve značné míře narušují dobré soužití v rámci obce. Nejvíce stížností je na vytváření černých skládek, spalování odpadů, nakládání s povrchovými vodami, a to způsobem, který ve značné míře postihuje soukromí a život ostatních občanů.

Ve snaze zastupitelů, domluvit s jejich aktéry o omezení těchto negativních činností, jsme se bohužel setkali s negativními projevy, které poukazovaly na obdobné chování jiných občanů, bez sebekritického přístupu, a snahy situaci zlepšit.

Jsme proto povinni Vás upozornit na následující:
- Pro každého občana vyplývá povinnost dodržovat platné zákonné normy, v tomto případě zejména Zák. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech, Zák. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách, Zák. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší, a to v jejich platném znění s doplňujícími předpisy a nařízeními.
- Respektovat již vypracované obecně závazné vyhlášky obce, které reagují na shora uvedené právní normy, a stanovují k nim místní pravidla

Věříme, že Ti, kteří řeší svůj problém, bez ohledu na okolí, přehodnotí své dosavadní přístupy, a dle shora uvedených norem, se řídit budou.

Pokud se tak nestane, budeme nuceni přijmout obecně závazné vyhlášky obce, které pevně stanoví pravidla, včetně sankčních norem za jejich porušování.

Víme i o řadě potřebných činností, které by ke zlepšení situace v obci mohly vést. Pokud máte i Vy náměty, rádi je vyslechneme na veřejných schůzích, kde mohou být předmětem diskuse.

Těm občanům, kteří dopis obdrží, a uvedená kritika se jich netýká, děkujeme za jejich přístup.

Dopis občanům [PDF]

Obecní úřad Petkovy

Nezařazeno|5. května 2017

Lampionový průvod a pálení čarodějnic

OÚ Petkovy zve všechny děti, jejich rodiče a občany Petkov v neděli 30.4. 2017 na tradiční lampionový průvod a pálení čarodějnic. Sraz účastníků lampionového průvodu bude u dětského hřiště v 18:30. Pálení čarodějnic začne v 19:00 na hřišti "u parketu".
Občerstvení pro děti je zajištěno.

Obecní úřad Petkovy

Nezařazeno|24. dubna 2017

Veselé Velikonoce

přeje Obecní úřad Petkovy

Nezařazeno|13. dubna 2017

Přistavení velkoobjemového kontejneru v obci!

Vážení občané, od čtvrtka 13.4.2017 do úterý 18.4.2017 bude přistaven velkoobjemový kontejner na obvyklém místě v prostoru u Skašova.

 

Obecní úřad Petkovy

Nezařazeno|4. dubna 2017

Vážení občané,

velice se omlouváme za technický výpadek našich internetových stránek obce Petkovy. Nyní jsou stránky funkční a průběžně budou aktualizovány a doplněny o potřebné informace.

Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Petkovy.

Nezařazeno|4. dubna 2017

Dětský maškarní karneval

Hospůdka Pod Hrází Petkovy, 23. dubna od 14 hodin.

Nezařazeno|4. dubna 2017

Velikonoční tvoření

Srdečně zveme děti na Velikonoční tvoření dne 8.4.2017 v hospůdce Pod Hrází.

Začátek: v 15 hodin

Prosíme doprovod rodičů

Nezařazeno|4. dubna 2017
V obci Petkovy bude přistaven v termínu 14.10. - 17.10. 2016  velkoobjemový kontejner....
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se z rozhodnutí prezidenta uskuteční volby do zastupitelstev krajů...
Zasedání zastupitelstva obce Starosta obce Petkovy pan Jaroslav Janeček svolává na PÁTEK...
Dne 3.9.2016 od 17,00 hod zveme všechny děti a rodiče na opékání buřtů na letním parketě. Buřty...
Divadlo kouzel Pavla Kožíška Vystoupení: Magická esa Dne: sobota 12.11.2016 Začátek: 14,00 hodin...
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením...
3.9.2016 v 10,30 hod proběhne v naší obci SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.  Prosíme proto občany,...
Omezení provozu na silnicích prvních tříd v rámci okresu Mladá Boleslav v měsících červenec...
Zasedání zastupitelstva obce Starosta obce Petkovy pan Jaroslav Janeček svolává na PÁTEK...