PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Zastupitelstvo obce PETKOVY
Zastupitelstvo obce Petkovy na svém jednání dne 16. prosince schválilo návrh rozpočtu pro rok 2012....
Dne 25.11.2011 rozhodnutím č.24 podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),...